Savez proizvođača jagodičastog voća u Bosni i Hercegovini je krovna organizacija za proizvodnju jagodičastog voća u BiH

Vizija

Bosna i Hercegovina kao jedna od vodećih zemalja u održivoj proizvodnji, preradi i izvozu visoko kvalitetnog jagodičastog voća i proizvoda od jagodičastog voća koji se proizvode na fer osnovi i sa zadovoljavajućim prihodima za proizvođače.

Misija

Da se postigne bolja vidljivost i konkurentnost proizvodnje jagodičastog voća u Bosni i Hercegovini kroz unapređenje znanja, jačanja kapaciteta i koordinacije među svim članovima unutar odgovarajućeg lanca vrijednosti.

Savez proizvođača jagodičastog voća u BiH (SPJV u BiH) je savez pravnih lica, udruženja, zadruga i drugih pravnih relevantnih subjekata za proizvodnju jagodičastog voća. Savez proizvođača jagodičastog voća u BiH je osnovan u 2014. godini, a osnovan je od strane tri regionalna Udruženja, iz Ustikoline – Udruženje voćara Drina, Udruženje građana za proizvodnju i preradu voća iz Konjica i Udruženje malinara gornjovrbaske regije iz Bugojna.

Trenuto Savez proizvođača jagodičastog voća u BiH okuplja 13 udruženja i zadruga, koja aktivno rade u sektoru jagodičastog voća sa prostora cijele BiH. Rukovodstvo Saveza čine predsjednik Saveza i Upravni odbor Saveza, koji se sastoji od predstavnika udruženja iz cijele BiH.

Najznačajniji razlozi za osnivanje Saveza kao krovnog tijela na državnom nivou jesu značajna ekspanzija proizvodnje koje je doživjelo jagodičasto voće u proteklom periodu, pogotovo proizvodnja maline i osiguranje boljeg tržišnog položaja domaćih proizvođača na domaćem i svjetskom tržištu.

Osnovni ciljevi Saveza proizvođača jagodičastog voća u BiH su:

1

Promocija održive, ekološki prihvatljive i tržišno orijentisane proizvodnje jagodičastog voća u svim dijelovima BiH, što omogućava dodatnu vrijednost za proizvođače jagodičastog voća.

2

Promocija proizvodnje i plasmana jagodičastog voća i proizvoda od jagodičastog voća na domaćem i internacionalnom tržištu, posebno kroz definisanje ili doprinos definisanju smjernica za proizvodnju visokokvalitetnih proizvoda i promociju sistema certifikacije i sljedivosti unutar lanca vrijednosti.

3

Zastupanje i zagovaranje intresa članova Saveza na nacionalnom i internacionalnom nivou u odnosu na druge članove u lancu vrijednosti, kao i privatne i javne savjetodavne službe.

4

Učestvovati u stvaranju konkurentne potražnje na domaćem i regionalnom tržištu, poboljšanjem povjerenja među kupcima i potrošačima proizvoda.

Kao sastavni dio Saveza je i Komisija za integralnu proizvodnju BiH koja broji jedanaest članova. Ujedno, Program uvođenja integralne proizvodnje jagodičastog voća u BiH je pilot projekat kojeg Savez u saradnji sa Caritasom Švicarske provodi od 2015. godine.

Način pristupanja Savezu:

Da bi udruženje ili zadruga postali član Saveza potrebno je dostaviti zahtjev za učlanjenje u Savez proizvođača jagodičastog voća u BiH. Nakon dostavljenog zahtjeva, Savez će kontaktirati podnositelja zahtjeva sa daljim uputama za ispunjavanje uslova učlanjenja.

Članstvo u Savezu funkcionira na principu članarina. Ukoliko udruženje ili zadruga pristupi Savezu sa 50 ili više članova/kooperanata, imaju pravo da delegiraju jednog predstavnika u Skupštinu Saveza sa pravom glasa (za svakih 50 članova udruženje/zadruga ima pravo da delegira po jednog predstavnika u Skupštinu). Udruženje ili zadruga koja pristupi u Savez sa manje od 50 svojih članova, ima pravo da delegira jednog pradstavnika udruženja ili zadruge u Skupštinu Saveza bez prava glasa.

Hladnjače, rasadnici, vladine institucije i drugi pravni subjekti koji imaju interes da budu članovi Saveza, mogu biti članovi Saveza bez prava glasa.

Fizička lica mogu postati član samo kroz udruženja ili zadruge.

KONTAKTI:

Savez proizvođača jagodičastog voća u Bosni i Hercegovini
Adresa : Džemala Bijedića 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon/Fax: 033 645 105

Web:www.berryfruit.ba
Facebook:  https://www.facebook.com/berryunioninBiH

POŠALJITE NAM PORUKU: